:: ::

 
 
 

            

                                                    Ιεροί Νόμοι

 

Το σκότος της Γης απομακρύνεται διότι υπακούμε εις τους Αθανάτους Θεούς, ποιητάς και εφόρους των αϊδίων Κόσμων. Τους Ιερούς Των Νόμους έχουμε στην καρδιά να μάς συντροφεύουν στις κρύες νύκτες των απίστων.

Αβέβαιο το αύριο. Δεν ξέρουμε πώς θα τα φέρει η ζωή. Οι Θεοί ξέρουν. Κάθε λεπτό της ζωής αγκαλιά με τους Ιερούς Νόμους.

Εκεί, ψηλά στους Ουρανούς αστράπτουν. Αγάπησέ τους. Δεν προσθέτεις ούτε αφαιρείς κάτι από τους Ιερούς Νόμους των Θεών. Η Σοφία τους μεγαλώνει την αρετή σου όταν τους εφαρμόζεις απαρασάλευτα. Η Δύναμή τους τσακίζει τους απίστους όταν ντύνεσαι την πανοπλία τους.

Γίνε το ζωντανό παράδειγμα. Γίνε Δικαστής της Ελληνικής Θρησκείας. Τιμώρησε τους απίστους. Γίνε θεματοφύλαξ των Ιερών Νόμων. Ζέστανε την καρδιά σου με την φωτιά τους. Πυρπόλησε την ψυχή σου με τον ζήλο τους. Θα δικάσεις τον μιαρό κόσμο των ιεροσύλων.

Ρίξε αμείλικτη την κατάρα σου σε όσους καλλιεργούν την ανυπακοή. Σε όσους ερωτεύονται την απείθεια. Τσάκισε όσους παντρεύονται την αποστασία. Πάρε διαζύγιο από την σκλαβιά.

Άκου τον βρυχηθμό από τα βουνά. Η ώρα της Κρίσεως έρχεται. Οι οιμωγές των βεβήλων θα προσκυνήσουν τις κραυγές χαράς των ευσεβών.

 

Πηγή των Ιερών Νόμων:

 Πηγές αντλήσεως της αυθεντίας των Ιερών Νόμων αποτελούν σε ιεραρχική βάση: Οι Εντολές των Θεών, οι επιφάνειες Θεών και Δαιμόνων, τα θεόπνευστα λόγια και έργα Μάντεων, Ιεροφαντών, Προφητών και Φιλοσόφων, τα θεόπνευστα έργα των Προγόνων, η Ελληνική Γραμματεία, η προφορική Παράδοση, τα Ελληνικά Ήθη και Έθιμα της Φυλής, οι αντικειμενικές συνθήκες και σύγχρονες ανάγκες επιβιώσεως του Ελληνικού Έθνους. 

1-20, 21-40

Νόμος 21ος : Πολιτικά δικαιώματα απίστων

21.1 Όσα άτομα έχουν μολυνθεί από την μιαρά νόσο των ναζωραίων υπανθρώπων ή διαπράττουν ανθρωποθυσίες ή τελούν το έγκλημα των μισανθρωπικών εορτών τους, χάνουν όλα τα δικαιώματά τους.

Όσοι κατέχονται από την πλάνη των ανόσιων και μιαρών ναζωραίων υπανθρώπων εξοργίζουν τους Αληθινούς Θεούς με τις ανθρωποθυσίες που διαπράττουν προς τιμήν του εσταυρωμένου Κτήνους

21.2 Ουδείς ναζωραίος έχει το δικαίωμα να διατηρεί κινητή και ακίνητη περιουσία μέσα σε Ελληνικά Εδάφη.

21.3 Ουδείς ναζωραίος έχει δικαιοπρακτική ικανότητα, ήτοι υπογραφή οιασδήποτε συμβάσεως. Συνεπώς όστις Έλλην κάνει συναλλαγή με ναζωραίο θα χάσει τα χρήματά του καθ’ όσον δεν μπορεί να τα διεκδικήσει από τα δικαστήρια. Οι δικαιοπραξίες μέσα στα Ελληνικά Έθνη απαιτούν Ελληνική υπηκοότητα.

21.4 Ουδείς ναζωραίος επιτρέπεται να κυκλοφορεί ελεύθερα στα Ελληνικά Εδάφη. Το δικαίωμα της ελευθέρας διακινήσεως ανήκει μόνον στους ανθρώπους.

21.5 Ουδείς ναζωραίος επιτρέπεται να κατέχει δημόσιο αξίωμα.

21.6 Ουδείς ναζωραίος επιτρέπεται να έχει πολιτικά δικαιώματα.

21.7 Ουδείς ναζωραίος επιτρέπεται να έχει οικογένεια και κληρονομικά δικαιώματα.

21.8 Ουδείς ναζωραίος έχει το δικαίωμα να απευθύνεται σε Ελληνική Δικαστήρια ή στην Ελληνική Αστυνομία.

21.9 Το δικαίωμα του συνέρχεσθαι είναι πλήρως κατοχυρωμένο για τους Έλληνες. Αν δύο ή περισσότεροι ναζωραίοι συναντηθούν σε οποιοδήποτε μέρος, αυτό θεωρείται στάση κατά του Κράτους. Οι εγκληματίες ναζωραίοι συλλαμβάνονται και τιμωρούνται με εικοσαετή κάθειρξη.

21.10 Το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι είναι πλήρως κατοχυρωμένο για τους Έλληνες. Απαγορεύεται στους ναζωραίους να συστήνουν επιχειρήσεις, συλλόγους, σωματεία, ενώσεις, οργανώσεις. Οι εγκληματίες τιμωρούνται με ισόβια κάθειρξη.

21.11 Ουδείς ναζωραίος επιτρέπεται να κατέχει μέσον μαζικής ενημερώσεως. Η ποινή για τους εγκληματίες ιδιοκτήτες ναζωραίους είναι θάνατος και κατάσχεση περιουσίας.

21.12 Η ελευθερία της θρησκευτικής συνειδήσεως των Ελλήνων είναι Ιερά και Απαραβίαστος. Όστις άπιστος παραβιάζει την θρησκευτική συνείδηση ή ελευθερία σκέψεως των Ελλήνων τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη αν είναι καθ’ έξιν ή με θάνατο αν είναι κατ’ επάγγελμα εγκληματίας.

21.13 Όπου και όταν συλληφθεί μέλος της αιμοσταγούς αιρέσεως των ναζωραίων να διαπράττει αυτόφωρα έκαστο των άνωθεν εγκλημάτων, θα θανατώνεται επί τόπου, χωρίς δίκη.

 

Νόμος 22ος : Ελευθερία του Τύπου και εγκλήματα δια του Τύπου

22.1 Έκαστος Έλλην πολίτης έχει το δικαίωμα ελευθερίας της γνώμης. Ουδείς καταδιώκεται για τις ιδέες του. Ουδείς έχει το δικαίωμα να περιορίζει την διάδοση των ιδεών, με οποιοδήποτε μέσον και αν αυτή εκφράζεται.

22.2 Για την προστασία του Ελληνικού Έθνους και την προβολή του Ελληνικού Πολιτισμού, η ελευθερία του Τύπου είναι πλήρως εξασφαλισμένη. Τα μέσα μαζικής ενημερώσεως αποτελούν ατομική και όχι κρατική ιδιοκτησία.

22.3 Όστις δια του Τύπου επιδιώκει την δια βιαίων μέσων διάλυση του Ελληνικού Έθνους ή την καταστροφή του Ελληνικού Πολιτισμού, τιμωρείται με θάνατο και κατάσχεση περιουσίας.

Ο συντάκτης του δημοσιεύματος, ο εκδότης, ο τυπογράφος και ο διανομεύς υπέχουν εξ ίσου ποινική ευθύνη.

Το έγκλημα είναι αυτόφωρο και διαρκές, ήτοι ακόμη και αν παύσει η κυκλοφορία του εντύπου ο εγκληματίας τιμωρείται.

22.4 Απαγορεύεται η συγγραφή, εκτύπωση, διανομή και εμπορία συγγραμμάτων με ανθελληνικό περιεχόμενο. Τα ανθελληνικά συγγράμματα θα πολτοποιούνται και το χαρτί θα παραδίδεται προς ανακύκλωση.

22.5 Απαγορεύεται η διάδοση χριστιανικών, ήτοι ανθελληνικών ιδεών δια του Τύπου. Ο εγκληματίας τιμωρείται με θάνατο και κατάσχεση περιουσίας. 

 

Νόμος 23ος : Χαρτονόμισμα και Τοκογλυφία

23.1 Ο Ελληνισμός βασίζεται στην παραγωγική και εμπορική διαδικασία. Το χρήμα δεν αποτελεί εμπόρευμα αλλά μέσον ανταλλαγής αξιών. Η κατασκευή προϊόντων είναι απολύτως ανώτερη και μή συγκρίσιμη με την συσσώρευση χαρτονομίσματος.

23.2 Η παρούσα και η μελλοντική αξία των αγαθών προσδιορίζεται με βάση την εθνική και κοινωνική χρησιμότητά τους και σε καμμία περίπτωση με βάση την χρονική αξία του χαρτονομίσματος.

Η παρούσα και η μελλοντική αξία του χρήματος δεν αποτελεί παράγοντα επιλογής ή απορρίψεως των εθνικών και κοινωνικών επενδύσεων.

Όσοι χρησιμοποιούν την παρούσα ή μελλοντική αξία του χρήματος ως παράγοντα επιλογής ή απορρίψεως εθνικών και κοινωνικών επενδύσεων τιμωρούνται με ισόβια κάθειρξη.

23.3 Η Ελληνική Θρησκεία ορίζει ότι ο εκτοκισμός του χρήματος και οι χρηματοοικονομικές δραστηριότητες είναι νόμιμες μόνον από την στιγμή που δεν περιστέλλουν την παραγωγική διαδικασία προϊόντων.

Οιοσδήποτε Έλλην δια χρηματοοικονομικών μεθόδων καταπνίγει τις παραγωγικές διαδικασίες του Ελληνικού Έθνους, τιμωρείται με θάνατο και κατάσχεση περιουσίας.

23.4 Ουδείς αλλόθρησκος ή αλλόφυλος επιτρέπεται να κατέχει το μονοπώλιο εκδόσεως χαρτονομίσματος στα Ελληνικά Έθνη. Όστις Έλλην από πρόθεση βοηθά αλλόφυλο ή αλλόθρησκο να κατέχει το μονοπώλιο εκδόσεως χαρτονομίσματος τιμωρείται με θάνατο.

23.5 Το ανώτερο ύψος του χρέους ενός οφειλέτου από δανειακή σύμβαση σε καμμία περίπτωση δεν θα ξεπερνά το 100% του αρχικού δανείου, άλλως στοιχειοθετείται το κακούργημα της τοκογλυφίας. Στο 100% του κέρδους συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα της δανειακής συμβάσεως, τα οποία βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή χρήματος.

Οιοδήποτε ποσόν, συμπεριλαμβανομένων και τόκων υπερημερίας, άπαξ και ξεπερνά το 100% του αρχικού ποσού του δανείου, χαρακτηρίζεται ως προϊόν εγκλήματος.

Αν το κακούργημα της τοκογλυφίας διαπράττεται από φυσικό πρόσωπο, ο ιδιώτης τιμωρείται με εικοσαετή κάθειρξη.

Αν το κακούργημα της τοκογλυφίας διαπράττεται από νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ο διευθυντής τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη.

Αν το κακούργημα της τοκογλυφίας διαπράττεται από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή τράπεζα, ο διοικητής τιμωρείται με την ποινή του θανάτου και κατάσχεση περιουσίας.

23.6 Απαγορεύεται η ύπαρξη τριτεγγυητών σε δανειακές συμβάσεις. Άλλως η δανειακή σύμβαση καθίσταται αυτοδικαίως άκυρος.

23.7 Απαγορεύεται η εμπράγματη ασφάλεια σε δανειακή σύμβαση να ξεπερνά το 50% του δανειζομένου κεφαλαίου. Άλλως η δανειακή σύμβαση καθίσταται αυτοδικαίως άκυρος.

23.8 Οιαδήποτε δανειακή σύμβαση προκειμένου να είναι νόμιμος, ρητώς περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

    23.8.1 Το ύψος του επιτοκίου και την μέθοδο υπολογισμού του τόκου (απλός τόκος, τοκοχρεωλύσιο, ή άλλη μέθοδο).

       23.8.2 Το ποσό ή ποσοστό προμηθειών, εξόδων, φόρων, εισφορών, τελών.

       23.8.3 Την περίοδο εκτοκισμού.

       23.8.4 Την χρονική βάση υπολογισμού των τόκων (αριθμός ημερών έτους και μηνός).

       23.8.5 Το επιτόκιο υπερημερίας, τον τρόπο και την περιοδικότητα υπολογισμού του.

      23.8.6 Σε δανειακές συμβάσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο πρέπει ρητώς να αναφέρονται: το αρχικό επιτόκιο, οι παράγοντες διακυμάνσεώς του, ο τρόπος υπολογισμού του, ο τρόπος γνωστοποιήσεως των διακυμάνσεων στον πιστολήπτη.

      23.8.7 Το ύψος κάθε δόσεως και την χρονική περιοδικότητα κατά την οποία οι δόσεις καθίστανται ληξιπρόθεσμες και απαιτητές.

Η έλλειψις ενός και μόνον στοιχείου καθιστά κάθε δανειακή σύμβαση αυτοδικαίως άκυρον.

Η από πρόθεση παράλειψη ενός και μόνον από τα άνωθεν στοιχεία τιμωρείται με δεκαετή κάθειρξη. Οι υπότροποι καθ’ έξιν εγκληματίες τιμωρούνται με ισόβια κάθειρξη και κατάσχεση περιουσίας. Οι υπότροποι κατ’ επάγγελμα εγκληματίες τιμωρούνται με θάνατο και κατάσχεση περιουσίας.

23.9 Απαγορεύεται η μονομερής τροποποίηση των όρων δανειακών συμβάσεων, είτε από την πλευρά του δανειστού είτε από την πλευρά του οφειλέτου. Άλλως η σύμβαση καθίσταται αυτοδικαίως άκυρος.

23.10 Απαγορεύεται σε περίπτωση καθυστερημένης δόσεως να καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό όλο το ποσό του δανείου μαζί με τους τόκους.

Ληξιπρόθεσμη και απαιτητή καθίσταται μόνον η καθυστερημένη δόση μαζί με τους τόκους υπερημερίας. Οι εγκληματίες τιμωρούνται με εικοσαετή κάθειρξη και κατάσχεση περιουσίας.

23.11 Όλες οι δανειακές συμβάσεις των τραπεζικών ιδρυμάτων ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, εφ’ όσον είναι μή διαπραγματεύσιμες, υποχρεωτικώς ελέγχονται από ειδικούς περί τα οικονομικά Ιερείς και Ιέρειες της Ελληνικής Θρησκείας.

Άπαξ και περιέχουν καταχρηστικούς όρους συναλλαγών τότε καθίστανται άκυροι ως συμβάσεις προσχωρήσεως και οι διοικητές των ιδρυμάτων καθαιρούνται.

Αυτά ισχύουν πριν τεθεί το κείμενο της συμβάσεως σε κυκλοφορία, και δεν έχει ακόμη παράγει έννομα αποτελέσματα. Άλλως, ισχύουν οι διατάξεις του 5ου άρθρου του αυτού Ιερού Νόμου.

23.12 Οιαδήποτε ρήτρα για τον πλειστηριασμό ακινήτου του οφειλέτου υπόκειται στον κανόνα της αποπληρωμής του οφειλομένου χρέους, ήτοι απαγορεύεται η ιδιοποίηση εκ μέρους του πιστωτού του ξένου ακινήτου.

Αν ο οφειλέτης δεν μπορεί να αποπληρώσει το δάνειο, του δίνεται εύλογος χρόνος να εκποιήσει το ακίνητό του στην καλύτερη τιμή που μπορεί να βρει στην αγορά.

Αν παρέλθει το εύλογο χρονικό διάστημα και δεν έχει πωληθεί το ακίνητο, ο πιστωτής δύναται να εκπλειστηριάσει το ακίνητο με αρχική τιμή το 80% της αξίας του ακινήτου. Τα έξοδα πλειστηριασμού βαρύνουν τον πιστωτή και ποτέ τον οφειλέτη.

23.13 Όλα τα άρθρα αυτού του Νόμου ισχύουν για συναλλαγές μεταξύ Ελλήνων. Για συναλλαγές μεταξύ Ελλήνων και αλλοθρήσκων/αλλοφύλων ισχύει ο Ιερός Κανών: «Θα κάνεις ότι σου κάνουν». Τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγώτερο. 

23.14 Σε συναλλαγές με μονοθεϊστές και δη ναζωραίους οι Έλληνες υποχρεούνται να λαμβάνουν το μέγιστο δυνατό επιτόκιο και την μεγίστη δυνατή εμπράγματη ασφάλεια, καθώς και τριτεγγυητές. Δεν ισχύει κανένας περιορισμός.

Έναντι του ναζωραίου εχθρού δεν ισχύει κανένας νόμος περί τοκογλυφίας.

Ο ανατοκισμός δανείων έναντι των ναζωραίων είναι ελεύθερος και απεριόριστος. Ο Έλλην δύναται να ανατοκίζει ακόμη και σε καθημερινή βάση τα δάνειά του προς τους ναζωραίους υπανθρώπους.

Ο ανατοκισμός δανείων μεταξύ Ελλήνων τιμωρείται με την ποινή του θανάτου και κατάσχεση περιουσίας.

 

Νόμος 24ος : Φυλετική επιμειξία και επιγαμία

24.1 Όστις παράφρων προπαγανδίζει μεταξύ Ελλήνων την φυλετική επιμειξία ή επιγαμία με αλλοθρήσκους ή αλλοφύλους διαπράττει έγκλημα κατά των Θεών, κατά της Φύσεως και κατά της Ανθρωπότητος. Το ειδεχθές έγκλημα της επιμειξίας αποτελεί κατ’ εξακολούθηση μαζική δολοφονία.

24.2 Το έγκλημα θεωρείται τετελεσμένο ακόμη και στο στάδιο της προετοιμασίας. Ο ειδεχθής εγκληματίας τιμωρείται με την ποινή του θανάτου.

24.3 Με δημόσιο μαστίγωμα τιμωρούνται όλοι οι ενήλικοι συγγενείς πρώτου βαθμού του εγκληματίου διότι παρέλειψαν να ενεργήσουν για να προλάβουν την διάπραξη του εγκλήματος ενόσω αυτό ευρίσκετο σε προπαρασκευαστικό στάδιο.

24.4 Όστις Έλλην συνεργαστεί ή με άλλο τρόπο βοηθήσει τον παράφρονα στυγερό εγκληματία, τιμωρείται και αυτός με την ποινή του θανάτου. Το έγκλημα θεωρείται τετελεσμένο ακόμη και στο στάδιο της προετοιμασίας.

24.5 Όλοι οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να λειτουργούν ως ανακριτές, εισαγγελείς, δικαστές και εκτελεστές κατά των στυγερών δολοφόνων που προάγουν την φυλετική επιμειξία και επιγαμία μεταξύ Ελλήνων.

24.6 Ο καρπός της φυλετικής επιμειξίας μεταξύ Ελλήνων και μη-Ελλήνων θεωρείται άκυρος και δεν αναγνωρίζεται. Δεν καταγράφεται στα μητρώα των Ελλήνων. Δεν μπορεί να νυμφευτεί με το καθαρό αίμα της Ελληνικής Φυλής, ούτε να καταλάβει αξιώματα.

24.7 Όλοι οι Έλληνες διατηρούν λεπτομερή αρχεία γενεαλογικών δέντρων και περνούν από εξονυχιστικές βιολογικές εξετάσεις ώστε αν σε κάποιον ανιχνευθεί πρόγονος με ξένο αίμα, αυτός ο Έλλην να αποκλειστεί από γάμους και τεκνοποίηση με την καθαρή Φυλή.

24.8 Όλοι οι Έλληνες οφείλουν να εγκαταλείψουν τους αλλοφύλους συζύγους και τα υβριδικά τέκνα. Οι Θεοί έχουν συγχωρήσει ήδη για το ατόπημά τους όσους το διορθώνουν δια της επιστροφής των στην ευλογημένη Ελληνική Φυλή. Αλλιώς διαγράφονται δια παντός από το Ελληνικό Έθνος.

 

Νόμος 25ος : Διάπραξη εγκλημάτων υπό την επήρρεια οινοπνευματωδών και ναρκωτικών ουσιών

25.1 Όστις διαπράττει έγκλημα υπό την επήρρεια οινοπνευματωδών ή ναρκωτικών ουσιών, τιμωρείται με ποινή πολλαπλασία της τιμωρίας που επιβάλλεται στον διαπράξαντα το αυτό έγκλημα, υπό τας αυτάς συνθήκας, σε κατάσταση νηφαλιότητος.

25.2 Η μέθη και χρήση ναρκωτικών κατά την τέλεση αξιοποίνων πράξεων δεν αποτελεί ελαφρυντικό αλλά επιβαρυντικό στοιχείο.

25.3 Τα περί αναστολής της βουλήσεως και συνεπώς το ακαταλόγιστον, δεν ισχύουν για τους μεθύοντας και τους χρήστας ναρκωτικών ουσιών. Προέχει το δημόσιο συμφέρον από το συμφέρον του μεθύοντος ή ναρκομανούς εγκληματίου.

25.4 Το ακαταλόγιστον λόγω μέθης ή λόγω επήρρειας ναρκωτικών, αποθρασύνει παρά συμμορφώνει τον μεθύοντα και τον χρήστη ναρκωτικών.

 

Ιεροί Νόμοι: 1-20, 21-40

 


 
     
 

© Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα